MEDICAL CANNABIS BIKETOUR heeft ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting MEDICAL CANNABIS BIKETOUR met ingang van 1 januari 2013 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt.

Het registratienummer wat hier bij hoort is 852599407. Eén en ander is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor MEDICAL CANNABIS BIKETOUR en haar sponsoren zijn:

  • er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan MEDICAL CANNABIS BIKETOUR;
  • uitkeringen van MEDICAL CANNABIS BIKETOUR aan het onderzoek zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).

In januari 2009 is er tevens bepaald dat een erkend doel in Nederland ook aftrekbaar is een een ander land in Europa, kijk voor detailinformatie naar dit arrest.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply